Powstaje coraz więcej nowych mieszkań. Niektóre finansowane są z programów rządowych, inne stanowią inwestycje prywatnych przedsiębiorców na rynku nieruchomości. Wiele osób marzy o własnym, nowym mieszkaniu. Zmęczeni tułaniem się po mieszkaniach wynajmowanych, chcą wreszcie stanąć na własnych nogach. Powstające nowe osiedla w małych i dużych miastach są dobrą okazją dla takich osób. Kupując mieszkania od dewelopera należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu się umową notarialną, dzięki czemu po wykonaniu prac deweloperskich będzie można zawrzeć umowę przekazania własności, bowiem sama umowa deweloperska nie czyni jeszcze nikogo właścicielem mieszkania.
Wybierając ofertę mieszkań od dewelopera, przede wszystkim poza ceną, warto kierować się lokalizacją i powierzchnią mieszkania. Podstawą jest porównywanie ofert, jeśli nie ma się zbytniego rozeznania na rynku nieruchomości można poprosić o pomoc agenta. Przed wyborem dewelopera należy sprawdzić opinie o nim, czyli zasięgnąć języka. Jeśli wywiązuje się ze swojej pracy jak należy możemy zdecydować się na podpisanie z nim umowy. Przed podpisaniem umowy przedwstępnej możemy z deweloperem negocjować jej warunki, warto w tej sytuacji poradzić się fachowca zajmującego się prawem budowlanym. Umowa taka powinna zawierać prospekt informacyjny. Powinny w nim znaleźć się informacje o cenie nieruchomości i jej lokalizacji, terminach wpłaty zadatku i kolejnych jego transz, terminie i warunkach odbioru lokalu. Ponadto zawarte muszą być informacje na temat konsekwencji nie dotrzymania terminów przez obie strony podpisujące umowę. Deweloper może więc ponosić odpowiedzialność za opóźnienia w poszczególnych pracach, niekonsultowaną zmianę technologii budowlanej, czy też stwierdzone już po odbiorze nieprawidłowości.
W trakcie odbioru mieszkania powinno się zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z zapisami znajdującymi się w umowie. Jeśli stwierdzimy wady w wykonaniu np. ścian, podług, czy też okien. Przed podpisaniem dokumentu odbioru powinniśmy wyegzekwować usunięcie wszelkich niedoróbek, gdyż podpisanie dokumentu skutkuje akceptacją jego stanu. Dopiero po odbiorze mieszkania można podpisać ostateczną umowę kupna nieruchomości, którą oczywiście trzeba także zawrzeć u notariusza.
Wszystkie umowy deweloperskie należy bardzo dokładnie czytać. Czasem w umowach znajdują się kruczki prawne pozwalające na zmiany technologii budowlanej planowanej inwestycji. Przy budowie nowych osiedli każdy przedsiębiorca chce jak najwięcej zarobić dlatego zdarza się, że stosowany jest gorszej jakości materiał budowlany, czy wynajmowana tańsza, niekoniecznie doświadczona ekipa, co skutkuje wieloma nieprawidłowościami. Jeśli jednak wybierze się ofertę sprawdzonego dewelopera takie przykre niespodzianki nie powinny mieć miejsca, gdyż zależy mu na budowaniu renomy i rozwoju własnej działalności.
Przed wyborem kupna mieszkania na nowym osiedlu warto także zainteresować się planowanymi w tej okolicy inwestycjami. Czasem bowiem bardziej korzystna cena może być związana z pewnymi niedogodnościami, które mogą powstać w wyniku planowanej w pobliżu nowej inwestycji.